Reparació de canonades a Osona

Reparació de canonades a Osona. Primerament, cal destacar que les baixants d’uralita es consideren elements comuns en els edificis i comunitats de veins. En molts dels casos podem trobar problemes amb aquest material per culpa de la desinformació existent sobre aquest tipus de material. A més aquest patró de baixants solen presentar desperfectes per diferents raons durant el llarg dels anys com poden ser; el deteriorament per el pas del temps, un constant rossament de l’aigua en les pròpies tuberies o per l’existència de substàncies químiques de l’aigua, les quals moltes tenen contacte amb l’estructura de les canonades.

Aquesta actuació es va realitzar concretament en una comunitat de pisos a la ciutat de Vic. Primerament ens vam encarregar d’extreure tota la canonada d’uralita que hi havia col·locada, la qual presentava bastants desperfectes. I posteriorment es va substituir aquesta per una de nova de PVC. Aquest tipus de tuberies son fortes, pero suficientment flexibles per doblarse sense trencar-se. A diferència d’altres materials, permeten d’aquesta manera suportar la variació de la presió i certs moviments del terra o de la zona on es troben instal·lades

Seguidament, en els nous baixants de canonades instal·lats en aquesta actuació hi vàrem connectar els cinc WC que hi havia. Posteriorment també es va connectar tot el sistema de desaigües provinents de la dutxa i de l’habitació del bany. Un cop es va canviar la instal·lció malmesa d’uralita, el resultat obtingut va ser el més beneficiós per al client. Destquem que els nous materials que es van utilitzar i la reparació, va ser del tot prudent i amb una visió de futur completa per a una nova i llarga duració.

Reparació de canonades a Osona.
Reparació de baixants Osona.

Descobreix la nostra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.catCONSTRUCCIONS I REFORMES OSONA