rampes per comunitats

RAMPES PER COMUNITATS

A Reformes Osona fem rampes per comunitats de veïns. Aquesta és una rampa que s´ha tingut de fer a la entrada de la comunitat del passeig de l Generalitat nº 34 de Vic. Hem tingut treure el graó que hi havia a la entrda i rebaixar uns 3 m de la entrada perque quedi un tros plà com a mínim de 120 cm de diàmetre i a continuació una petita rampa del 8% de pendent perqué pugui circular una cadira de rodes.

Rampes per comunitats

Un cop hem rebaixat el paviment antic hem fet un nou paviment de formigor amb la nova rampa de accés al final per poder possar a continuació el paviment de gres porcelànic.

Amb aquesta actuació s´ha solucionat el problema de accés que hi havia a la comunitat amb la qual coas ara és apta per a minusvàlids. Normes de accessibilitat a Catalunya.

El reglament estipula que en l’accés a edificis l’amplària l mínima de pas ha de ser de 1,20 m i la longitud màxima de cada tram de 9 m. D’altra banda, si la rampa ha de ser instal·lada en llocs per als vianants, hem de comptar amb una amplària mínima de pas de 1,80 m i la longitud màxima de cada tram de 10 m.

El pendent varia tenint en compte la longitud de la rampa. En accés a edificis s’admeten rampes amb recorreguts de 3 m amb una elevació de pendent menor a 10%. Amb recorreguts de 3 a 6 m ha d’haver-hi un pendent menor al 8% i un 6% en la resta dels casos.

En normatives per a llocs per als vianants, el pendent màxim en trams de fins a 1,5 m és d’un 12%, en trams de fins a 3 m una pendent de 10% i de 8% en trams de fins a 10 m.

RAMPES ENTRADA

ACCESOS PER MINUSVÀLIDS

REFORMES COMUNITATS DE VEINS

RAMPES ACCESOS EDIFICIS

RAMPES MINUSVÀLIDS