paviments de formigor a Osona

Paviments de formigor a Osona

paviments de formigor a Osona

Reformes Osona es dedica a fer paviments de formigor a Osona i tot tipus de estampats i paviments impresos. Fa uns dies hem fet els paviments de les noves voreres per accedir de un pavelló al altre de les ex-escoles de la Guixa (Sentfores).

Actualment aquestes antigues escoles han set cedides a una entitat social durant un periode de temps per dessemvolupar-hi activitats lúdiques socials. Nosaltres hi hem fet uns estampats de formigor perqué es comuniquin unes aules amb les altres. Hi hem fet un gravat fi antilliscant amb manta i el color que s´ha triat ha set el marró. Previament al color, s´ha fet un encofrat per delimitar el camí i s´hi ha abocat amb el dumper un paviment de formigor amb fibres com a lligant.

PAVIMENTS A OSONA

PAVIMENTOS EN OSONA