Manteniment de naus industrials a Osona

Manteniment de naus industrials a Osona. En aquesta coberta la qual agrupa tres naus, ens hem encarregat de realitzar el manteniment general de la part baixa del grup de naus industrials del grup de la casa Girbau en el PAE de Vic.

Primer de tot s’ha realitzat una necessària neteja dels restes de ràfia de sobre les claraboies i desembussament i sanejament dels canals de la coberta. Seguidament s’ha reparat els baixants que estaven deteriorats. Cal destacar que moltes de les filtracions d’aigua provenien de les juntes de les canals i dels aiguafons centrals. Per acabar ens hem ocupat d’impermeabilitzar algunes claraboies, ja que aquestes provocaven algunes de les filtracions de l’aigua a sota la coberta de la nau.

El manteniment a les naus industrials es esencial per garantir el bon funcionament de l’activitat diària de l’empresa que l’ocupa i realitza les diferents activitats. També es necessari per evitar problemes majors, per aquest motiu s’ha d’actuar el més abans possible.

Manteniment de naus industrials a Osona

tra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.catCONSTRUCCIONS I REFORMES OSONA.