Impermeabilitzar cobertes a Osona

Impermeabilitar cobertes a Osona. En aquest projecte ens hem encarrejat de la impermeabilització de la coberta de l’auditori de l’Institut Hipócrates de la urbanització del Muntanyà.

En aquest edifici ja fa temps que es trobaven amb filtracions d’aigua per la part de l’auditori del centre. Durant aquesta primavera hem realitzat la seva reparació. Primer de tot, cal destacar que al ser una coberta plana de grava, abans de fer la impermeabilització, s’ha tingut de moure tota la grava que hi havia. Aquest moviment s’ha realitzat amb dues fases. Primer de tot s’ha mogut una meitat de la grava i cop reparada la zona s’ha tornat a col·locar, després s’ha fet el mateix amb l’altre meitat de la grava.

Un cop hem actuat en la zona, hem descobert la impermeabilització estaven en mal estat, el qual explica les filtracions de aigua, i a més a més s´han descobert unes esquerdes localitzades en tot el perímetre del mur lateral. Aquestes esquerdes han estat reparades abans de continuar amb la impermeabilització.

Aprofitant l’actuació, s’ha instal·lat més desaigues en el límit del mur permimetral per tal de que l’aigua de la pluja es filtri més ràpidament i no es quedi embassada en els dies de tempesta. Seguidament, després de la col·locació de les graves i les seguents actuacions, s’ha posat coronaments de planxa lacada de color negre per sobre de tot el mur perimetral que aguantava les graves. Finalment s’ha impermeabilitzat també tota la zona del mur de la cara exterior fins arribar a la pedra de la façana.

Impermeabilitzar cobertes a Osona:

Impermeabilitzar cobertes a Osona
Reparació esquerdes perimetrals
col.locació tela i aillament
graves i coronaments

Descobreix la nostra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.catCONSTRUCCIONS I REFORMES OSONA.