Reparar desaigües a Osona

Reparar desaigües a Osona. En aquesta actuació a Tona, ens hem encarregat de solucionar els problemes que dues vivendes patien per culpa del mal funcionament i connexió dels desaigües

Primer de tot, abans d’actuar hem fet algunes proves per intentar desembussar els desaigües pero no ha estat possible. Per aquest motiu, quan s’ha trobat la direcció del desaigüe que anava cap al clavegueram general, i la única opció que ha quedat ha estat realitzar una rassa important a la vorera, amb una màquina retro-excavadora. Seguidament s’ha buscat les sortides dels desaigües de les dues cases per tal de conectar-les al clavegaram general que passava per la vorera. Un cop s’ha col·locat la tuberia, s’han protegit els tubs amb sorra i s’ha compactat tota la zona.

Per últim s’ha realitzat un paviment i posteriorment s’ha pogut tornar a col·locar el panot de la vorera. D’aquesta manera ha quedat tot rejuntat i a punt per transitar-hi de nou.

Reparar desaigües a Osona

Reparar desaigües a Osona. Reparació de façanes a comunitats d’Osona. Descobreix la nostra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.catCONSTRUCCIONS I REFORMES OSONA