Reparació d’humitats a vic

Reparació d’humitats a Vic. Aquest és el projecte de la reparació de vàries humitats trobades a la teulada d’un habitatge a Osona. En primer lloc en aquest cas s’ha realitzat la reparació d’algunes teules en males condicions. A més hem sanejat la zona i a continuació ja hem realitzat la reparació de les humitats amb massa polímer i posteriorment amb pintura de cautxú amb resines. El resultat ha quedat impecable. D’aquesta manera el problema d’humitats que afectava directament a la part de l’habitatge que tenia contacte amb la teulada, deixarà de ser un problema.

Reparació d’humitats

A Construccions i Reformes Osona a més a la construcció i reforma d’habitatges, estem especialitzats en reparacions de canals, reparacions de filtracions d’aigua, reparacions de teules, sanejament de teulades, neteja de canals i baixants, impermeabilització de finestres i claraboies i reparació de goteres.