Manteniment de teulades

Manteniment de teulades és una de les especialitats de Reformes Osona. En aquest cas ens hem encarregat del manteniment d’una nau a Barcelona. En aquesta nau hem realitzat vàries actuacions. Primerament hem fet una neteja de canals. També ens hem ocupat de sanejar algunes de les canals a causa del mal estat de les juntes i les hem impermeabilitzat per acabar de reparar-les. En aquesta nau també ens hem encarregat de retirar les fulles dels arbres que ocupaven part de la coberta. Hem realitzat aquesta tasca podant els arbres. Finalment cal destacar que el manteniment d’aquesta nau en concret, igual que en moltes altres, s’ha de fer semestralment. D’aquesta manera s’aconseguiran uns resultats més eficients i duraders per la seva conservació.

En conclusió, aquesta actuació d’una nau a Barcelona s’ha basat en el manteniment d’una teulada. La reparació de la teulada, la neteja de la coberta i la impermeabilització d’aquesta han estat les actuacions que ens hem ocupat de fer.

Manteniment de teulades.

Descobreix la nostra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.cat.