Manteniment de naus industrials a Vic

Manteniment de naus industrials a Vic. Reparacions de cobertes i manteniments generals.