Estampats de formigor a Osona

Estampats de formigor a Osona. En aquest projecte d’una casa unifamiliar a Vic, Osona, hem instal·lat a dues zones de la casa formigor estampat. Primerament ens hem ocupat de treballar a la zona de l’entrada de la casa per poder muntar una carpa al damunt d’ella. Seguidament l’altre espai on hem instal·lat el formigor ha estat la zona de la barbacoa, situada al fons exterior de la casa.

Cal destacar que al paviment de l’entrada hi hem integrat els llums del terra els quals ja existien anteriorment. En aquests els hi hem fet un encofrat de mida petita per tal de que quedés una jardineria de plantes que acollissin bé l’entrada. Després hem deixat el paviment estampat a ran de la gespa perquè no quedés cap esgraó a la zona de la jardineria.

Respecte la zona de la barbacoa, també ens hem ocupat de fer petits encofrats per donar lloc a les plantes i els arbres que hi havia. Posteriorment hem fet arribar el paviment fins a sota de la barbacoa perquè quedi ben sanejada tota la zona de treball.

En el paviment estampat d’aquest jardí han escollit un acabat uniforme, el qual s’ha passat un corró i ha quedat una peça contínua, on no s’aprecien els límits dels motlles com en els paviments que fem imitant adoquins o pedra. El color que hem escollit per aquest acabat ha estat el marró.

Estampats de formigor a Osona.

Descobreix la nostra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.catCONSTRUCCIONS I REFORMES OSONA.