REPARAR COBERTA A VIC

Contruccions i Reformes Osona hem fet una Reparació d’una una coberta a Vic (Osona). A una comunitat de Vic, situada al Carrer Teodor de Mas nº 26, s’ha dut a terme una important tasca de reparació.

Per començar aquesta Reparació d’una coberta a Vic, s’han abordat les esquerdes que afectaven els murets de separació de les terrasses. La solució adoptada va ser l’ús de malla de polièster, la qual es va superposar amb ciment cola flexible i una capa de morter. Garantint així una reparació robusta i duradera. A més a més, es va identificar la necessitat de reparar la zona dels embornals i la part inferior de les mampares, ja que experimentaven problemes greus de humitat i filtracions. Aquesta intervenció no només millora l’aspecte estètic de les instal·lacions, sinó que també preserva la integritat estructural dels elements afectats.

Amb aquestes accions, trobem un bon manteniment i la millora del seu entorn residencial, assegurant gran satisfacció els habitants de la comunitat.

Abans
Després

Descobreix la nostra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.catCONSTRUCCIONS I REFORMES OSONA