Reparació de façanes a comunitats d’Osona

Reparació de façanes a comunitats d’Osona. Recentment, la a nostra empresa de Reformes Osona, ha realitzat la reparació d’una façana en una comunitat de veïns al Carrer Major, Hostalets de Balenyà.

Primer de tot, s’ha realitzat la reparació de tots els voladissos dels balcons malmesos amb un morter de reparació. Seguidament en els mateixos balcons, s’ha reparat totes les rajoles de la cantonada del paviment que estava defectuós. També s’ha collat totes les baranes de ferro que estaven descollades. Per continuar amb la reparació s’han extret tots els elements de ferro que penjaven de la façana, ja que no es feien servir (ex-palometes de llum, ganxos de telefonia, cargols, ferramentes…)

A continuació, ens hem encarregat de reparar totes les esquerdes que hi havien a la façana. La majoria d’aquestes estaven concentrades a l’alçada dels forjats que divideixen cada un dels pisos de l’edifici. A més ha sorgit la necessitat de reparar les caixes de persiana malmeses dels pisos i les arestes de la cantonada de les finestres que tenien perill de caure. Seguidament, s’ha reomplert amb morter l’esquerda que hi havia entre la barbacana de sota la teulada i la paret de l’edifici i també s’ha netejat tots els canals de la teulada que estaven a sobre de la mateixa barbacana.

A la part baixa de l’edifici s’ha substituït totes les peces de aplacat de pedra Sant Vicenç que hi havia trencades o esquerdades per unes altres de noves. Abans de passar a la part de la pintura de la façana, s’ha raspallat la pintura més pobre que hi havia. I seguidament s’ha llençat aigua a pressió per netejar-la i obrir el poro de la pintura de la paret. Per acabar s’ha aplicat dues mans de pintura plàstica de façana exterior a tot el bloc de pisos.

Cal tenir present que les actuacions s’han realitzat amb maquina de elevadora de braç mòbil i amb una petita bastida per la part més baixa de l’edifici.

Reparació de façanes a comunitats d’Osona

Construccions i Reformes Osona

Reparació de façanes a comunitats d’Osona. Descobreix la nostra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.catCONSTRUCCIONS I REFORMES OSONA