Bany a Vic

Bany a Vic. Aquesta reforma s’ha realitzat a Sant Llàtzer, una comunitat de vivendes a la zona de Vic, Osona. El treball en aquesta casa s’ha enfocat principalment en la zona del bany.

En aquest cas, l’actuació s’ha realitzat per culpa d’un problema bastant comú; les humitats en zones comunes. En aquest cas, s’han produït amb el temps varis desperfectes en el plat de dutxa del bany. De manera que s’ha substituït el que hi havia anteriorment per un de nou. A més a més, s’ha realitzat la modificació de l’antiga mampara i s’ha enrajolat de nou tota la zona necessària.

Seguidament, a causa d’aquest problema, la zona de la cuina, la qual la trobem en aquest cas a sota del bany, també s’ha vist afectada per les humitats. Per això hem observat la necessitat de repassar tota la pintura i arreglar alguns desperfectes d’aquesta zona. També s’ha aprofitat l’actuació i s’ha pintat una de les habitacions de la casa.

Reparacions d’humitats; un problema abundant

Les humitats a les cases poden causar problemes de salut i provocar importants desperfectes. Les humitats per filtracions es solen produir per deficiències en l’aïllament de la casa o per el deteriorament de murs i parets, a través de possibles filtracions d’humitat exterior. Les filtracions es produeixen majoritàriament en zones humides i en èpoques de pluja. Les cases que no estan ben impermeabilitzades són més vulnerables a aquest tipus de problema. Per aquest motiu s’ha de controlar sempre i realitzar un bon manteniment. I en cas de que el problema s’estengui, actuar ràpidament com en el cas d’aquesta reparació, amb l’ajuda de professionals.

Descobreix la nostra manera de treballar; una forma eficient, responsable i de confiança. Ens dediquem a la construcció i a la petita i gran reforma. Per més informació, contacta amb nosaltres trucant al telèfon 606380499, o bé enviant un correu electrònic a ferransayos@ferransayos.catCONSTRUCCIONS I REFORMES OSONA